Introductie

Basisboek interne communicatie

Basisboek interne communicatie

In het Basisboek Interne Communicatie maak je kennis met de essentie van interne communicatie. Het is eveneens een praktisch bruikbaar fundament om de communicatie in een organisatie (-onderdeel) te verbeteren. Interne communicatie is voor veel organisaties een aandachtspunt in het beleid. Terecht, want intern je zaakjes op orde hebben is een belangrijke voorwaarde om extern (nog) beter te kunnen presteren.

Op deze website vind je het aanvullende en verdiepende materiaal bij de achtste editie van het Basisboek interne communicatie. Gerangschikt per paragraaf kun je cases, verdiepingsvragen, checklists, artikelen en figuren downloaden.

Het aanvullende materiaal voor de (oude) zevende editie van het Basisboek Interne Communicatie vind je hier. Het materiaal voor de herziene achtste editie staat hieronder.

Downloads

Hoofdstuk 1
Context van interne communicatie

§ Titel Type Link
1.1.2 Verwondervragen Document
1.1.3 Handleiding actorenanalyse Document
1.2.3 Taaiheid Video
1.2.4 Vragenlijst zich op ongeschreven regels Document
1.3.2 Kenmerken ontwerp- en ontwikkelbenadering Document
1.3.2 Waarom is veranderen toch zo lastig Document
1.3.2 Casus Enexis Document
1.3.2 Casus Enexis - Campagne deel 1 Document
1.3.2 Casus Enexis - Campagne deel 2 Document
1.3.2 Casus Enexis - Menukaart Document
1.3.3 Vernieuwende organisatietheorie volgens Homan Video
1 Verdiepingsvragen Document
Fig.1.2 De zichtbare of expliciete en de onzichtbare of impliciete organisatie Figuur
Fig.1.3 Ontwikkelend ontwerpen in een pendelbenadering Figuur

Hoofdstuk 2
Communicatie in organisaties

§ Titel Type Link
2.4 Misvattingen over interne communicatie Document
2.8.1 Cascade kanttekeningen Document
2.8.1 Wat levert lijncommunicatie op Document
Fig.2.1 Een beter communicatiemodel Figuur
Tab.2.1 Strategietabel interne communicatie Tabel
Fig.2.3 Identificatie met de organisatie Figuur
Fig.2.4 De Schijf van Vijf Plus Figuur

Hoofdstuk 3
Twee visies op interne communicatie

§ Titel Type Link
3.2.2 Engagement en de actievisie Document
3.2.2 Engagement en IC infographic Document
3.2.3 DSM Experience Video
3.2.3 Internal branding model Website
3.2.3 Casus Manutan Document
3.2.3 Brandbook Manutan Document
3.2.4 Interne communicatiemiddelen actievisie Document
3.2.6 Kanttekeningen actievisie Document
3.3 Filmpje actievisie en interactievisie Video
3.3.3 Filmpje college Thijs Hofman Video
3.3.3 Sociaal constructivisme van Weick Document
3.3.4 Geruchten Document
3.3.5 Storytelling Document
3.3.6 Kanttekeningen interactievisie Document
3.4 Actie en interactievisie vergeleken Document
3 Online interactiemiddelen Document
Tab.3.1 Vijf vormen van communicatiemanagement Tabel
Fig.3.1 Vijf vormen van communicatiemanagement Figuur

Hoofdstuk 4
Onderzoek

§ Titel Type Link
4.5.4A Voorbeeld Communicatie-audit Document
4.5.4A Checklist opzetten vragenlijst Document
4.5.4A Likertschaal Document
4.5.4A Respons vragenlijst vergroten Document
4.5.4B Handleiding succesvol interview Document
4.5.4C Geschiedenisclub Document
4.5.6 Variabelen netwerkanalyse Document
4.5.7 Tips voor intakefase Document
4.5.7 Casus gesprek onderzoeksresultaten Document
4.5.8 Belangrijke valkuilen Document
Fig.4.1 Onderzoeksvorm en –techniek Figuur
Fig.4.3 Onderzoekstechnieken bij onderzoeksvragen Figuur
Fig.4.4 Onderzoeksfasen Figuur

Hoofdstuk 5
Communicatief veranderen

§ Titel Type Link
5.1 Verandermanagement in 1 minuut Video
5.3 Verder lezen over verandermanagement Document
5.3.4 Casus grote gemeente Document
5.4.1 Casus integriteit Document
5.4.1 Veranderverhalen: speechen kun je leren Video
5.4.1 Veranderverhalen: Van Uhm Video
5.4.1 Veranderverhalen: Avans Hogescholen Video
5.5.1 Artikel over leiderschap en de boegbeeldfunctie Document
5.5.1 Casus ABN AMRO Document
5.5.2 Casus IT outsourcing Document
5.5.3 Checklist communicatie bij verandering Lewin Document
5.5.3 Vragenlijst Change Readiness assessment Document
Fig.5.1 Waarom verandert een organisatie Figuur
Fig.5.2 Continu verbeteren, continu veranderen Figuur
Fig.5.3 Het achtstappenmodel van Kotter Figuur
Fig.5.4 Onderscheid tussen formele en informele communicatie Figuur
Fig.5.5 Informeren, dialoog of co-creëren Figuur
Fig.5.6 Bouwstenen van een veranderverhaal Figuur

Hoofdstuk 6
Digitale interne communicatie

§ Titel Type Link
6 Stappenplan voor het adviseren over digitale interne communicatie Document
6.2.2 Casus Nieuwe Werken Document
6.2.2 Casus Vergeet Intranet Document
6 Bronnen Document
6 Activatievideo´s voor intranet en yammer van Rijkswaterstaat Video
6 Whitepaper over enterprise collaboration Document
Fig.6.1 Illustratie van de Wet van Moore Figuur
Fig.6.2 The strength of weak ties Figuur
Fig.6.4 De digitale werkplek Figuur
Fig.6.5 Maturitymodel voor succesvolle interne communities Figuur

Hoofdstuk 7
Naar een communicatieve organisatie

§ Titel Type Link
7.2 Waar leidinggevenden mee worstelen Document
7.4 Alle 13 even goed Document
7.4 Casus Arrondissementsparket Document
7.4 Checklist teamoverleg Document
7.4 Efficient en effectief vergaderenn Document
7.5.1 Tabel Spelers soorten info Document
7.6 Evaluatieformulier Document
7.6 Wat levert lijncommunicatie op Document

Hoofdstuk 8
De IC-professional in een communicatieve organisatie

§ Titel Type Link
8.2 Casus Esther Leidinggevenden coachend adviseren Document
8.2 Vier fasen in het adviesproces Document
8.3.1 Casus Strategisch proces ontwerpen Document
8.3.1 Competenties bij de rol van strategisch procesontwerper Document
8.3.1 Extra tips bij de rol van strategisch procesontwerper Document
8.3.1 Hoe aan de slag als strategisch procesontwerper Document
8.3.1 Verder lezen over maken van strategische procesontwerpen Document
8.3.2 Casus Werksessies faciliteren Document
8.3.2 Competenties bij de rol van communicatief facilitator Document
8.3.2 Extra tips bij de rol van communicatief facilitator Document
8.3.2 Hoe aan de slag als communicatief facilitator Document
8.3.2 Verder lezen over communicatief faciliteren van werksessies Document
8.3.3 Competenties bij de rol van coachend adviseur Document
8.3.3 Extra tips bij de rol van begeleider Document
8.3.3 Hoe aan de slag als begeleider Document
8.3.3 Verder lezen over begeleiden Document
8.4.3 LIFO Document
8.5 Blog Harrie van Rooij Document
8.5 Verder lezen over communicatief leiderschap Document
8.6 Het vierkennenmodel Document
Fig.8.1 De leercurve van Jenkins Figuur
Fig.8.2 De vier leerfasen van Kolb Figuur
Fig.8.3 Het 4kennenmodel Figuur